Crowdfunding

Om financieel onafhankelijk te worden heb je een of meerder vormen van passief inkomen nodig. Dit passieve inkomen heb je nodig om je uitgaven te kunnen bekostigen. In dit stukje heb ik er al een paar genoemd. Eén daarvan het steeds meer populaire crowdfunding. Wat is crowdfunding, hoe werkt het en wat zijn de voordelen en nadelen?

Crowdfunding

Crowdfunding is een manier van financieren waarbij gebruik wordt gemaakt van “publieke” financiering, dus zonder bank of andere kredietinstelling. Via deze publieke financiering wordt geld ter beschikking gesteld voor een (zakelijk) project.

Crowdfunding
Crowdfunding

Hoe werkt Crowdfunding

In de praktijk werkt deze manier van financieren als volgt:

 • Kredietnemer gaat naar een (online) crowdfunding platform met een business plan;
 • Online crowdfundingplatform “screened” de kredietnemer;
 • Indien de aanvrager aan de eisen voldoet wordt het de aanvraag op de website gepubliceerd;
 • hier kunnen jij en ik een on aanmelden om een lening te verstrekken voor een bepaalde tijd, rente en bedrag; en,
 • Indien succesvol zal er een contract wordt opgesteld waarbij de kredietnemer en jij beloven een geld aan elkaar te lenen voor verschillende voorwaarden.

Zowel jij als de kredietnemer betalen een bedrag aan het crowdfunding platform voor hun diensten.

Leningsvoorwaarden

Er is een flinke variatie in leningsvoorwaarden, welk afhankelijk zijn van de type lening die wordt aangeboden. Echter, de meeste projecten hebben de volgende voorwaarden:

 • Leningsperiode: 12 tot 120 maanden;
 • Rente: 5 – 9%;
 • Minimum bedrag voor de investering: €100; en,
 • Lening wordt maandelijks terug betaald (rente + deel lening) met een vast bedrag.

Voordelen

De voordelen van crowdfunding zijn de laagdrempeligheid en de redelijk tot goede rente percentages. Bij veel online platforms kun je al vanaf €100 investeren in een project, wat deze vorm van investering mogelijk maakt voor veel mensen.

De rente percentages zijn ook zodanig hoog dat de projecten, mits succesvol, veel meer opleveren dan op bijvoorbeeld een spaarrekening.

Een ander voordeel, wat voornamelijk vanuit een ethisch oogpunt interessant kan zijn, is dat je kan investering in projecten die dicht bij je eigen kennis of passies liggen.

Het is ook een mogelijkheid om zelf financieringen te regelen voor een project, bedrijf of vastgoedinvestering.

Nadelen

Er zijn echter een aantal nadelen bij deze vorm van investeren die goed overwogen moeten worden alvorens te beginnen. Deze nadelen zijn:

 • Je zit vaak voor langere tijd vast aan deze investering(en);
 • Niet alle projecten zullen succesvol zijn. Als projecten niet succesvol zijn kan vaak de lening niet worden terugbetaald, met als gevolg een afschrijving van (een deel van) je geld. Je krijgt dus een deel van je inleg niet meer terug en ook geen verschuldigde rente;
 • In het geval van een afschrijving zal je een flink aantal succesvolle projecten nodig hebben om weer positief te komen met je rendement en vermogen; en,
 • Je hebt geen tot slecht zicht op de kennis van kredietnemer. Het is dus vaak lastig om in te schatten hoe goed men in staat is om succesvol een bedrijf of project te leiden.

Wil je meer weten over crowdfunding om te kijken of het bij jou past? Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat ik voor je kan doen!