Obligaties

Obligaties, of wel “leningen aan overheden of bedrijven”, kunnen een goede manier zijn om wat diversifiëring en risico beperking te verkrijgen in een financieel portfolio. Wat zijn obligaties? En wat zijn dan de risico’s?

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan.

Als een bedrijf, onderneming of instelling geld nodig heeft voor een investering (b.v. een nieuwe productlijn, overnamen van een concurrent, etc.) kan het een obligatielening uitgeven om aan deze financiering te komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een vergoeding in de vorm van rente.

Obligaties kan je net zoals aandelen verhandelen op verschillende beurzen. De waarde van de obligaties kan o.a. variëren afhankelijk van de rentestand, de (financiële situatie van) uitgever en de valutastanden. Het kan dus zijn dat je meer of minder dan 100% van de waarde van de lening betaald om dit schuldbewijs te mogen kopen.

Obligaties - Oud voorbeeld
Obligaties – Oud voorbeeld

Risico Profiel

Investeren gaat altijd gepaard met risico’s. Iedereen die je wat anders probeert te vertellen moet je nooit geloven. Over het algemeen genomen worden individuele aandelen, crowd-funding, opties en vastgoed als risicovol gezien. Index fondsen en ETF’s zijn door hun spreiding al wat beter bestand tegen individuele risico’s, maar kunnen nog wel flink meebewegen met de bredere markt.

Aan de andere kant van het spectrum zit sparen, wat bijna geen risico’s heeft. Echter, bedenkt wel dat je nu geld verliest met deze vorm van “beleggen”. Dit door de belasting, inflatie en lage huidige rentepercentages.

Obligaties kunnen een goed alternatief zijn die zowel met rendement, als met risico classificatie, tussen sparen en beleggen in zit. Staatsobligaties van de meeste westerse landen zijn redelijk veilig, maar hebben ook lagere rente percentages. Bedrijfsobligaties leveren vaak wat meer op, maar hier zijn de risico’s vaak weer wat hoger door de aard van de onderneming.

Maar wat voor soorten risico’s heb je nu eigenlijk bij obligaties?

Renterisico

Als de algemene marktrente stijgt door besluit van een Europese of Amerikaanse Centrale bank, dan wordt de obligatie die een vaste rente uitkeert, minder waard. Het verschil tussen de algemene marktrente en obligatierente wordt immers kleiner. De toekomstige cashflow van deze obligatie wordt hierdoor dus ook kleiner. Met als gevolg dat de marktwaarde van de obligatie zelf ook lager wordt.

Bij een daling van de algemene marktrente gebeurt natuurlijk het tegenovergestelde. Hierbij stijgt juist de marktwaarde van de obligatie.

In het geval van obligaties met een variabele rente is de waardeverandering minder sterk. Echter, de onzekerheid over de periodiek te ontvangen rente neem natuurlijk wel toe.

Inflatierisico

Inflatie zorgt ervoor dat de absolute waarde van geld (lees: koopkracht) afneemt over de tijd. Met het geld van de rente en de aflossing van een obligatie kunnen dus in de loop der tijd minder goederen en diensten worden gekocht.

Kortom, de “werkelijke waarde” van de obligatie wordt steeds minder, zowel gedurende als aan het eind van de looptijd van de obligatie.

Debiteurenrisico

Er is altijd een risico dat de uitgever van de obligatie niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Als een bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, dan zal de houder van de obligatie minder kans maken dat er rente wordt betaald. Ook kan het zijn dat de obligatie niet volledig kan worden afgelost.

De obligatierating is dan ook een indicatie van het “debiteurenrisico” wat de belegger loopt. Dit risico kan je afkopen door je obligatie “te verzekeren”, waarbij je het risico verkoopt aan een derde partij.

Valutarisico

Obligaties kun je in verschillende valuta kopen. Denk hier aan Euro’s, US-dollars, Yens, etc. Bij obligatie in een andere valuta heb je dus altijd een wisselkoersrisico. Kortom, als je rente in Dollars betaald wordt, maar je geeft je geld uit in Euro’s en de koers van de dollar daalt, heb je minder om uit te geven.

Een volgend risico is er bij het terugbetalen van je investering/lening. Deze zal in Euro’s dan ook minder waard zijn. Dit probleem kan je tijdelijk weer corrigeren door in diezelfde valuta andere obligaties of aandelen te kopen en te wachten tot een beter wisselkoers zich voordoet. Overigens kan dit andersom ook in je voordeel werken natuurlijk.