Wat is een normaal rendement? (Deel 1)

Wat is een normaal rendement? (Deel 1). Das een goede vraag met een uitvoerig antwoord. Het ligt er maar helemaal aan waar je in investeert, wat de investeringsperiode is en of er een hefboomwerking van toepassing is. Vandaag een overzichtje van wat “normaal” is voor de verschillende beleggingsvormen.

Wat is een normaal rendement? (Deel 1)

Om een globaal antwoord is te kunnen geven wat “normaal” hebben we natuurlijk wat kaders nodig. Hier bekijken we periodes van minimaal 10 jaar (en langer waar mogelijk) voor verschillende veel voorkomende beleggingsvormen. Hou er rekening mee dat dit een appels met peren vergelijking is. Hier doel hier is ook alleen om een globaal idee te geven. Variaties naar boven en beneden zijn er natuurlijk altijd.

In deze post bekijken we het rendement van:

Wat is een normaal rendement?
Wat is een normaal rendement?

AEX Rendement

De AEX begon op 4 maart 1983 met toe de tijd een waarde van 100 gulden (€45.83). Op 31 december 2017 staat de AEX op €544.38. Dit is een rendement van gemiddeld ongeveer 7.4% per jaar (ex dividend) over de afgelopen bijna 34 jaar.

Stel dat je het dividend allemaal zou herbeleggen, dan kom je uit op gemiddeld ongeveer 10.75% in de periode van 4 maart 1983 tot 1 januari 2016. Let op, de waardestijging is voor inflatie! Deze was 1.9% gemiddeld per jaar voor dezelfde periode.

Nu zat er in deze periode twee keer een goede bubbel en een paar stevige crisis. Kortom, de aanhouder wint! Kopen en vasthouden is zeker interessant.

S&P500 Rendement

In dezelfde periode als the AEX steeg de S&P500 (de grootste 500 Amerikaanse bedrijven) met gemiddeld ongeveer 8.3% (ex dividend). Dit is dus wat hoger dan de AEX. Als je het dividend meeneemt komt je op een gemiddeld jaarlijks rendement van 10.9%. Ongeveer gelijk aan die van de AEX.

Beide getallen zijn weer zonder inflatie correctie. Met inflatie correctie (die van de VS dan wel te verstaan) zijn de getallen 5.4% en 8.0% respectievelijk.

ETF’s/Index Fondsen

Hier een paar voorbeelden van verschillende ETF’s/index fondsen van verschillende partijen. De periodes zijn iets wat verschillend, maar liggen globaal tussen 2008-2018 voor Meesman en Vanguard en 2009-2018 voor iShares. Cijfers zijn wederom zonder inflatie correctie.

  • Meesman Wereld jaarlijkse gemiddelde rendement: 8.75% (inclusief kosten)
  • Vanguard World (VT) jaarlijkse gemiddelde rendement: 7% (inclusief kosten)
  • Blackrock iShares World jaarlijkse gemiddelde rendement: 9.5% (inclusief kosten)

Deze percentages liggen aardig in lijn met het lang jarig gemiddelde van de twee eerder genoemde indexen (AEX en S&P). Met als opmerking dat de start van deze periodes tijdens of net aan het einde van de laatste grote crisis was. Dit verklaart het relatief hoge rendement van de iShares.

Dividend Groei Aandelen

In dit stuk over dividend groei aandelen kan je zien wat het effect is van dividend op de lange termijn, en de extra vermogensgroei die het creëert. Op basis van de gepubliceerde grafiek, welke een periode laat zien van 1972-2013, is er een significant verschil tussen alle dividend betalende bedrijven in de S&P index, en de bedrijven die hun dividend ieder jaar hebben laten groeien.

Op basis van de 41 jaar die bekeken is zijn de gemiddelde percentage als volgt (zonder inflatie correctie):

  • S&P 500: 9.5% (inclusief alle dividend betalers, oranje lijn)
  • S&P 500: 10.5% (inclusief alle dividend groei aandelen en startende dividend betalers, paarse lijn)

Het verschil tussen 9.5 en 10.5% lijkt niet groot, maar over 43 is dit in financieel voordeel enorm. Ongeveer een factor 1.5 meer voor de 10.5% renderende dividend investeringen.

Meer voorbeelden bekijken van een “normaal” rendement? Zie hier voor deel 2!

In het verleden behaalde rendementen zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar dit geeft je hopelijk een beetje een beeld van wat “normaal” was over de afgelopen decennia. Deze post is geen aanbeveling om de beleggingen die hier zijn weergegeven te kopen! Doe je eigen onderzoek voordat je beslist om te investeren.