En dan word je ziek...

En dan word je ziek…

Het leven is vaak heel mooi. Je hebt leuke vrienden, gezellige familie, mooie vakanties en een leuke baan. En dan word je ziek… Soms maar tijdelijk, soms langdurig. Soms betekent het een einde, maar soms ook een begin! In vrijwel alle gevallen heeft het ook een financiële consequentie. Hoe kan je daar het beste mee omgaan?

Vrouw en ziek worden?

Zoals je wellicht vandaag in de verschillende media hebt kunnen lezen; jonge vrouwen met kanker worden ook financieel harder geraakt in de jaren daarna. Deloitte deed specifiek onderzoek naar de impact op de arbeidsmarkt na een kankerdiagnose.

Het blijkt dat een aantal groepen, waaronder jonge vrouwen, minder loongroei zien na een kankerdiagnose. Na al een zeer vervelende en levensveranderende ziekte, komt er dan ook nog eens een financiële tegenvaller bij!

Soms direct doordat je door de ziekte niet kan werken. Of dus later omdat je minder inkomensgroei ziet. Kun je hier wat aan doen? Zo ja, wat kun je hieraan doen?

En dan word je ziek...
En dan word je ziek…

Inkomensverlies

Als je ziek wordt en je werk niet meer kan uitvoeren, dan hebben we in Nederland gelukkig een aantal goede financiële vangnetten. Het UWV heeft een mooi overzicht voor de verschillende situaties. Het ligt er namelijk aan of je een werkgever hebt, ZZP-er bent, hoe lang je ziek bent en meer.

Loondienst

Het komt erop neer dat als je een werkgever hebt, je (afhankelijk van duur van je arbeidscontract) tot 2 jaar aardig gedekt bent. Vaak wordt je volledige loon voor een bepaalde tijd doorbetaald door je werkgever. Soms krijg je een aanvulling op de ziektewetuitkering. Na 2 jaar kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA. De hoogte hiervan is afhankelijk van wat je nog wel kunt doen qua werk. Rijk ga je er in ieder geval niet van worden.

Geen loondienst

Geen werkgever (lees: uitzendkracht, ziek worden binnen 4 weken na je contract, etc.)? Dan val je waarschijnlijk onder de ziektewet. Deze betaald tot 2 jaar een bedrag van 70% van je dagloon uit. Je dagloon is je salaris (zoals gezien voor de sociale verzekeringen) van toen je nog werkte, gedeeld door 261 werkdagen. Daarna kom je wederom mogelijk in aanmerking voor WIA.

ZZP-er/Ondernemer

Als ZZP-er moet je natuurlijk zelf je zaakjes geregeld hebben met een verzekering. Dit kan ook via het UWV! Maar je kunt je natuurlijk ook via private partijen verzekeren voor verlies van inkomsten. Hiervoor betaal je natuurlijk een premie. Deze is afhankelijk van je inkomen, hoeveel er eventueel uitbetaald gaat worden en een legio andere variabelen.

Goed je huiswerk doen is hier wel erg aan te raden. Je bent namelijk bijna altijd op jezelf aangewezen als er wat gebeurt. Onderschat dit risico niet! Ter illustratie, er zitten bijvoorbeeld al meer dan 250.000 mensen in de WIA. En dat zijn dus mensen die al meer dan 2 jaar ziek zijn en niet meer 100% aan het werk kunnen.

Financiële buffer

Ongeacht hoe goed jij je zaakjes geregeld hebt voor als je arbeidsongeschikt raakt door ziekte, een persoonlijke financiële buffer is altijd goed om te hebben. Deze buffer kan een deel van de eventuele financiële stress door baanverlies verminderen. Je kan immers makkelijker een (tijdelijk) vermindering van inkomen aan.

Afhankelijk van je uitgavenpatroon, en of je wel of geen werkende partner hebt, heb je aan een buffer van 3-12 maanden aan huishouduitgaven vaak al voldoende. Wat hier niet in meegenomen is, zijn extra kosten die je zou kunnen of moeten maken tijdens je ziekbed. Denk hierbij aan extra kosten voor je eigen risico van je zorgverzekering. Maar ook aanpassingen in huis, extra energie verbruik (je bent immers veel meer thuis), bepaalde spullen om je leven iets comfortabeler te maken en transportkosten (lees: eventueel taxi naar ziekenhuis, etc.).

Passief inkomen

Het is natuurlijk nog beter als het inkomensverlies, of een deel daarvan, gedekt wordt door passief inkomen. In zo’n geval hoef jij je ook geen zorgen te maken voor de lange termijn.

Passief inkomen (inkomen waar je niet voor hoeft te werken, of in ieder geval niet veel) kan uit verschillende investeringen komen. Zo kan je denken aan:

Het kan ook op verschillende manier gegenereerd worden, denk hierbij aan waardevermeerdering of cash-flow. Afhankelijk van je voorkeur kan je dus investeringen kopen die je maandelijks/per kwartaal/jaarlijks uitbetalen. Of investeringen die helemaal niet betalen maar die je voor een deel kan verkopen om je rendement eruit te halen. 

Meer weten hoe jij jezelf voor kan bereiden op arbeidsongeschiktheid en het eventueel lagere (of geen) inkomen daardoor. Neem vrijblijvend contact met me op voor de mogelijkheden!