GeenBaanMeer.nl

Coaching in financiële onafhankelijkheid en persoonlijke financiën

Categorie: Blog – Investeren

Obligaties

Obligaties, of wel “leningen aan overheden of bedrijven”, kunnen een goede manier zijn om wat diversifiëring en risico beperking te verkrijgen in een financieel portfolio. Wat zijn obligaties? En wat zijn dan de risico’s?

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan.

Als een bedrijf, onderneming of instelling geld nodig heeft voor een investering (b.v. een nieuwe productlijn, overnamen van een concurrent, etc.) kan het een obligatielening uitgeven om aan deze financiering te komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever een vergoeding in de vorm van rente.

Obligaties kan je net zoals aandelen verhandelen op verschillende beurzen. De waarde van de obligaties kan o.a. variëren afhankelijk van de rentestand, de (financiële situatie van) uitgever en de valutastanden. Het kan dus zijn dat je meer of minder dan 100% van de waarde van de lening betaald om dit schuldbewijs te mogen kopen.

Obligaties - Oud voorbeeld

Obligaties – Oud voorbeeld
Bron: http://www.scripophily.nl/scripophily/gemeenteleningen.php

Risico Profiel

Investeren gaat altijd gepaard met risico’s. Iedereen die je wat anders probeert te vertellen moet je nooit geloven. Over het algemeen genomen worden individuele aandelen, crowd-funding, opties en vastgoed als risicovol gezien. Index fondsen en ETF’s zijn door hun spreiding al wat beter bestand tegen individuele risico’s, maar kunnen nog wel flink meebewegen met de bredere markt.

Aan de andere kant van het spectrum zit sparen, wat bijna geen risico’s heeft. Echter, bedenkt wel dat je nu geld verliest met deze vorm van “beleggen”. Dit door de belasting, inflatie en lage huidige rentepercentages.

Obligaties kunnen een goed alternatief zijn die zowel met rendement, als met risico classificatie, tussen sparen en beleggen in zit. Staatsobligaties van de meeste westerse landen zijn redelijk veilig, maar hebben ook lagere rente percentages. Bedrijfsobligaties leveren vaak wat meer op, maar hier zijn de risico’s vaak weer wat hoger door de aard van de onderneming.

Maar wat voor soorten risico’s heb je nu eigenlijk bij obligaties?

Renterisico

Als de algemene marktrente stijgt door besluit van een Europese of Amerikaanse Centrale bank, dan wordt de obligatie die een vaste rente uitkeert, minder waard. Het verschil tussen de algemene marktrente en obligatierente wordt immers kleiner. De toekomstige cashflow van deze obligatie wordt hierdoor dus ook kleiner. Met als gevolg dat de marktwaarde van de obligatie zelf ook lager wordt.

Bij een daling van de algemene marktrente gebeurt natuurlijk het tegenovergestelde. Hierbij stijgt juist de marktwaarde van de obligatie.

In het geval van obligaties met een variabele rente is de waardeverandering minder sterk. Echter, de onzekerheid over de periodiek te ontvangen rente neem natuurlijk wel toe.

Inflatierisico

Inflatie zorgt ervoor dat de absolute waarde van geld (lees: koopkracht) afneemt over de tijd. Met het geld van de rente en de aflossing van een obligatie kunnen dus in de loop der tijd minder goederen en diensten worden gekocht.

Kortom, de “werkelijke waarde” van de obligatie wordt steeds minder, zowel gedurende als aan het eind van de looptijd van de obligatie.

Debiteurenrisico

Er is altijd een risico dat de uitgever van de obligatie niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Als een bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, dan zal de houder van de obligatie minder kans maken dat er rente wordt betaald. Ook kan het zijn dat de obligatie niet volledig kan worden afgelost.

De obligatierating is dan ook een indicatie van het “debiteurenrisico” wat de belegger loopt. Dit risico kan je afkopen door je obligatie “te verzekeren”, waarbij je het risico verkoopt aan een derde partij.

Valutarisico

Obligaties kun je in verschillende valuta kopen. Denk hier aan Euro’s, US-dollars, Yens, etc. Bij obligatie in een andere valuta heb je dus altijd een wisselkoersrisico. Kortom, als je rente in Dollars betaald wordt, maar je geeft je geld uit in Euro’s en de koers van de dollar daalt, heb je minder om uit te geven.

Een volgend risico is er bij het terugbetalen van je investering/lening. Deze zal in Euro’s dan ook minder waard zijn. Dit probleem kan je tijdelijk weer corrigeren door in diezelfde valuta andere obligaties of aandelen te kopen en te wachten tot een beter wisselkoers zich voordoet. Overigens kan dit andersom ook in je voordeel werken natuurlijk.

 

 

 

Vindt je mij interessant, deel het!
20

Investeren en Psychologie

Als je het consuminderen een beetje onder de knie hebt, en je hebt een budget dat werkt, dan is investeren de volgende stap. Maar er zijn vele soorten investeringen, maar welke sluit het beste aan bij jou? Investeren en psychologie, altijd een moeilijk vraagstuk.

Investeren en Psychologie

Om met de deur in huis te vallen: sparen valt niet onder investeren. Nu zijn de risico’s bij sparen natuurlijk heel erg klein. Maar het rendement is dan ook negatief om dit moment (2017-2018). Negatief? Ja, negatief. Als je de inflatie en eventuele vermogensrendementsheffing meeneemt blijft er erg weinig over van je spaarcenten.

Maar wat dan wel? Investeren natuurlijk! Maar daar kleven grotere risico’s aan, toch? Klopt!

De Psychologie van het Investeren

Elke investering kent risico’s. Als je iemand tegenkomt die je vertelt of beweert dat dit niet het geval is, loop daar dan met een grote boog omheen. De vraag resteert welke risico’s je kan dragen, welke je acceptabel vindt en hoe je met risico’s omgaat. En allemaal hangen ze samen met psychologie, die van jou.

Investeren en psychologie

Investeren en psychologie
Bron: http://ironcondor.nl/optie-trading-psychologie/

Winst

Ieder mens geniet van winst. Of het nu op het voetbalveld is, in het zwembad, op het hockeyveld of op de beurs. Wint is leuk en doet ons goed voelen. Kortom je wilt er zo veel mogelijk van hebben. En aangezien het bij geenbaanmeer.nl om geld draait, gaat het vooral om winst op de beurs, uit vastgoed of welk ander investeringsmogelijkheid dan ook.

Goed je huiswerk doen en geen overhaaste beslissingen nemen zijn goede methode om je winst kansen (en percentage) zo groot mogelijk te maken. Maar je kan niet altijd winnen!

Verlies

Het belangrijkste om te beseffen als je gaat investeren is dat je een deel van je geld kan verliezen……maar voornamelijk alleen op paper (of je scherm).

Rode cijfer zien vindt niemand leuk, maar iedereen die investeert zal er vroeger of later aan moeten geloven. Hier geldt wederom weer dat als je iemand tegenkomt die anders beweert: hard de andere kant op lopen!

Het belangrijkste bij (papieren) verlies is om te realiseren:

 • Het gaat om de lange termijn!
 • Als niks verkoopt, heb je ook nog niks verloren.

Echter, en dit geldt voornamelijk als je investeert in individuelen aandelen/opties, het kan zo zijn dat een bedrijf daadwerkelijk hard onderuit gaat op de beurs of omvalt (denk bijvoorbeeld de SNS bank). In dit geval ben je waarschijnlijk ook echt al je geld kwijt.

Selectie van aandelen en diversifiëring is daarom essentieel om je portfolio te beschermen voor dit soort risico’s, uitsluiten kan je het helaas niet.

Focus

Echter, als je je maar blijft focussen op de lange termijn zijn je kansen op een goed rendement zeer groot. Investeren is meer dan de moeite waard, het verdiend zich (letterlijk) op de lange termijn terug.

Vindt je mij interessant, deel het!
20

Investeren in Vastgoed

Naast investeren in (dividend) aandelen, ETF’s/Indexfondsen en crowdfunding is investeren in vastgoed een andere manier om je zuur verdiende geld te laten renderen. Het is ook een goede manier van investeren die je kan gebruiken om financieel onafhankelijk te worden. Zeker daar dit cash-flow oplevert die je kan gebruiken voor het dekken van de dagelijkse kosten.

Investeren in Vastgoed

Verhuur in vastgoed kan zowel actief als passief gedaan worden. Echter, dit heeft, buiten de energie en tijd benodigd, ook financiële consequenties. Deze worden voornamelijk gedreven door belastingen, later meer hierover.

Met actief verhuur bedoelen we hier dat je alle aspecten van de verhuur zelf regelt. Dit houdt dus in dat je zelf huurder(s) zoekt. Bijvoorbeeld via AirB&B (voor de korte verhuur), via sites als Marktplaats of andere landelijke platforms (voor de lange termijn verhuur). Je doet verder alles van contracten, inning van huurpenningen, verhelpt storingen en doet onderhoud aan het vastgoed, en beheerd de algemene administratie.

Met passief verhuur bedoelen we hier dat je weinig tol geen energie hoeft te steken in de verhuur. Dit kan door een beheersmaatschappij in te schakelen voor alle boven genoemde zaken. Echter, je zal altijd wel iets moeten regelen, bijvoorbeeld het doen van betalingen voor belastingen en/of goedkeuring verlenen voor offertes van onderhoudswerk. Dit laatste overigens pas na het goed bekijken van verschillende prijzen en voorwaarden, natuurlijk.

Verschillende combinaties van het bovenstaande zijn natuurlijk ook mogelijk, welk soms kunnen leiden tot een hoger rendement (door dalende kosten).

Aankoop van Vastgoed

Bij de aankoop van vastgoed is het belangrijk om een zo laag mogelijk bedrag te betalen (eventueel in combinatie met kosten voor verbouwingen). Dit zal het rendement op je eigen vermogen doen toenemen en meer buffer geven indien er onvoorzien problemen zijn.

Het is altijd belangrijk om geen haast te hebben bij het vinden van het juiste verhuurpand. Als je je huiswerk goed doet is het risico op problemen of onvoorziene kosten een stuk lager. Dit zal je winst op de lange termijn ten goede komen.

Bij de aankoop van een verhuurpand is het essentieel om op de volgende items te letten:

 • Locatie (verhuurbaarheid);
 • Huurprijs (Bij voorkeur vastgesteld op basis van informatie van een onafhankelijke lokale partij/makelaar);
 • Staat van onderhoud (een bouwkundig rapport is essentieel. Het is eventueel ook aan te raden om een aannemer mee te nemen voor offertes); en,
 • Persoonlijke voorkeuren (appartement, huis, bedrijfspand, kamerverhuur, woonboot voor AirB&B, etc.).

Rendement

Bij het selecteren van een huurpand is het belangrijk om te kijken wat het rendement is. Je wilt natuurlijk een zo hoog mogelijk rendement op je vermogen, maar ook een acceptabel risico profiel van je vastgoedbelegging.

Bij de selectie van je huurpand kan je kijken naar het bruto rendement: welk is gedefinieerd als de (verwachte) bruto jaar opbrengst gedeeld door de totale aanschaf kosten (prijs + kosten koper). Deze wil je bij voorkeur rond de 8-10% hebben. Hoger is beter.

Je netto rendement is (de schatting van) “totale inkomsten minus totale kosten” gedeeld door de totale aanschaf kosten (prijs + kosten koper). Dit percentage zal vaak liggen rond de 4-7%. Maar kan, afhankelijk van omstandigheden, soms wel eens lager uitvallen. Als reden kan je denken aan gemiste inkomsten door leegstand of verbouwingen. Ook eventuele schade door huurders kan een enorme impact hebben op je netto rendement.

Je (netto) rendement op vermogen zijn de boven staande (netto) huur inkomsten gedeeld door je totale investering. Dit percentage kan flink variëren afhankelijk van je totale investering, hypotheek voorwaarde, leegstand en algemene kosten. Het is niet ongebruikelijk om percentage te zien in de range van 5-15%.

Belastingen

Het Nederlandse belastingstelsel heeft je verschillende mogelijkheden om je vastgoed te laten belasten. Het is voornamelijk afhankelijk van hoeveel energie je erin wilt steken.

Globaal kan gesteld worden dat als je actief vastgoed beheerd, je belasting moet betalen over de netto inkomsten volgens het Box 1 principe. Box 1 belasting houdt in dat je inkomsten belasting en sociale premies moet betalen over de netto winst. Dit alles eventueel verminderd met de algemene heffingskorting.

Als je aan passief vastgoed verhuur doet valt je vastgoed in Box 3. In Box 3 betaal je dus alleen vermogensbelasting. Ook hier is de algemene heffingskorting van toepassing alsmede een heffingsvrije voet voor je vermogen. Het voordeel van Box 3 belasting is dat je de waarde “in verhuurde staat” moet opgeven. Deze is gebaseerd op de WOZ waarde keer een correctiefactor. Deze factor is gebaseerd op het bruto WOZ rendement van je pand. In werkelijkheid komt het er vaak op neer dan je veel minder dan de marktwaarde moet opgeven voor je vermogen. Eventuele schulden (hypotheek/lening) mag je van je vermogen aftrekken.

Verder is het mogelijk dat je een BV opricht waarmee je je vastgoed beheerd. Hou er hier wel rekening mee dat je hier winst belasting moet betalen en kosten maakt voor de BV. Indien je de netto winst als dividend aan jezelf uitkeert dan betaal je hier in Box 2 belasting over. Dit is een percentage van 25%. Ook hier geldt dat er eventueel nog een algemene heffingskorting van toepassing kan zijn.

Vindt je mij interessant, deel het!
20

Crowdfunding

Om financieel onafhankelijk te worden heb je een of meerder vormen van passief inkomen nodig. Dit passieve inkomen heb je nodig om je uitgaven te kunnen bekostigen. In dit stukje heb ik er al een paar genoemd. Een daarvan het steeds meer populaire crowdfunding. Wat is crowdfunding, hoe werkt het en wat zijn de voordelen en nadelen?

Crowdfunding

Crowdfunding is een manier van financieren waarbij gebruik wordt gemaakt van “publieke” financiering, dus zonder bank of andere krediet instelling. Via deze publieke financiering wordt geld ter beschikking gesteld voor een (zakelijk) project.

Hoe werkt Crowdfunding

In de praktijk werkt deze manier van financieren als volgt:

 • Kredietnemer gaat naar een (online) crowdfunding platform met een business plan;
 • Online crowdfunding platform “screened” de kredietnemer;
 • Indien de aanvrager aan de eisen voldoet wordt het de aanvraag op de website gepubliceerd;
 • hier kunnen jij en ik een on aanmelden om een lening te verstrekken voor een bepaalde tijd, rente en bedrag; en,
 • Indien succesvol zal er een contract wordt opgesteld waarbij de kredietnemer en jij beloven een geld aan elkaar te lenen voor verschillende voorwaarden.

Zowel jij als de kredietnemer betalen een bedrag aan het crowdfunding platform voor hun diensten.

Lenings Voorwaarden

Er is een flinke variatie in leningsvoorwaarden, welk afhankelijk zijn van de type lening die wordt aangeboden. Echter, de meeste projecten hebben de volgende voorwaarden:

 • Leningsperiode: 12 tot 120 maanden;
 • Rente: 5 – 9%;
 • Minimum bedrag voor de investering: €100; en,
 • Lening wordt maandelijks terug betaald (rente + deel lening) met een vast bedrag.

Voordelen

De voordelen van crowdfunding zijn de laagdrempeligheid en de redelijk tot goede rente percentages. Bij veel online platforms kun je al vanaf €100 investeren in een project, wat deze vorm van investering mogelijk maakt voor veel mensen.

De rente percentages zijn ook zodanig hoog dat de projecten, mits succesvol, veel meer opleveren dan op bijvoorbeeld een spaarrekening.

Een ander voordeel, wat voornamelijk vanuit een ethisch oogpunt interessant kan zijn, is dat je kan investering in projecten die dicht bij je eigen kennis of passies liggen.

Het is ook een mogelijkheid om zelf financieringen te regelen voor een project, bedrijf of vastgoed investering.

Nadelen

Er zijn echter een aantal nadelen bij deze vorm van investeren die goed overwogen moeten worden alvorens te beginnen. Deze nadelen zijn:

 • Je zit vaak voor langere tijd vast aan deze investering(en);
 • Niet alle projecten zullen succesvol zijn. Als projecten niet succesvol zijn kan vaak de lening niet worden terugbetaald, met als gevolg een afschrijving van je geld (je krijgt geen inleg en rente meer);
 • In het geval van een afschrijving zal je een flink aantal succesvolle projecten nodig hebben om weer positief te komen met je rendement en vermogen; en,
 • Je hebt geen tot slecht zicht op de kennis van kredietnemer. Het is dus vaak lastig om in te schatten hoe goed men in staat is om succesvol een bedrijf te leiden.
Vindt je mij interessant, deel het!
20

Dividend Aandelen

Zoals eerder vermeld in dit stuk zijn aandelen een goede manier om passief inkomen te generen. Echter “Dividend Aandelen” hebben een extra voordeel: cash-flow. Maar wat zijn nu eigenlijk aandelen, en waarom is dividend nu zo interessant? Vandaag een korte introductie over Dividend Aandelen.

Dividend Aandelen

Aandelen zijn niets anders dan een bewijs dat recht geeft op een deel van de eigendom van een vennootschap (lees: een bedrijf). Het aandeel geeft dan ook recht op uitkering van het dividend van het bedrijf. Verder heb jet het recht om te stemmen op algemene aandeelhouders vergaderingen (welk elk bedrijf verplicht is om te houden). Hiermee kan je invloed uitoefenen op de strategie van het bedrijf.

Was is nu dividend? Dividend is het bedrag dat de aandeelhouder ontvangt uit de jaarwinst (of reserves) van de onderneming. Het is echter niet vanzelf sprekend dat dividend wordt uitbetaald. Dit ligt eraan hoe het bedrijf er financieel voorstaat en wat de strategie van het bedrijf is.

Wanneer een bedrijf dividend uitbetaald kan dit geld niet meer gebruikt worden om het bedrijf verder te laten groeien. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om een balans te vinden tussen het uit te betalen dividend en de winst die overblijft om het bedrijf te laten groeien. Bij veel (financeel gezonde) beurs genoteerde bedrijven is het dividend vaak 40-60% van de totale winst.

Waarom Dividend Aandelen?

Als je financieel onafhankelijk wilt worden is het vaak handig als je regelmatig geld op je rekening gestort krijgt. Nog handiger is het als dit bedrag zich ieder jaar aanpast aan de inflatie (of hoger!). Dividend aandelen kunnen hiervoor een oplossing bieden.

In tegenstelling tot ETF en index fondsen, die over het algemeen gekozen worden voor de waardevermeerdering op de lange termijn , is de waarde van een dividend aandeel minder van belang. De maandelijkse, kwartaal of jaarlijkse dividend betalingen zijn immers de cash-flow die gaan zorgen dat je (een deel van) de rekeningen kan betalen. De eventuele waarde vermeerdering van dividend aandelen zijn de spreekwoordelijke “kers op de taart”.

Waarop Focussen?

Niet alle aandelen keren ieder jaar dividend uit, nog minder aandelen keren ieder jaar meer dividend uit. Het is dus essentieel om te zoeken naar bedrijven die dit al langer tijd goed doen, en ook goede vooruitzichten hebben in de komende jaren om dit vol te houden.

Een solide start punt is het zoeken naar zogenaamde “Dividend Champions” (25-49 jaar een onafgebroken een stijgend dividend). Beter nog zijn de “Dividend Kings/Aristocrats”  met meer dan 50 jaar stijgend dividend.

Mocht hier niks tussen zitten, dan kan je ook nog kijken naar de “Dividend Contenders” (10-24 jaar stijgend dividend) en “Dividend Challengers) (5-9 jaar stijgend dividend).

Naast historische gegevens is the belangrijk om, onder andere, te kijken wat de prijs is van het aandeel en de ratio van Prijs over Winst (de “P/E ratio”). Verder is de dividend ratio (% dividend van de winst) en jaarlijkse groei van het dividend van belang.

Verder is het van belang dat je een breed gespreid portolfio gaat opbouwen met meerder bedrijven in verschillende sectoren van de markt. Het gebeurt dat bedrijven toch in de problemen komen, na vele goede jaren, door veranderende markt omstandigheden. Bij en portfolio van 50+, of zelfs 100+ aandelen, is een reductie of annulering van een dividend betaling een minder groot problem.

 

 

Vindt je mij interessant, deel het!
20

Index Fondsen en Exchange Trade Funds (ETFs)

Ooit wel eens afgevraagd wat het verschil is tussen Index Fondsen en Exchange Trade Funds (ETFs)? Laten we hier eens in meer detail naar kijken.

Index Fonds versus Exchange Trade Funds (ETFs)

Zowel Index fondsen als ETFs zijn mogelijkheden om te investen in de financiele markten. Beide investeringen zijn ideaal in de zin dat ze (vaak) breed gespreid zijn en dus minder heftig fluctueren in waarden.

Deze speiding kan per sector zijn, of juist de beurs als geheel. Het is daarom belangrijk om te bedenken in welke segmenten van de financiele marken je wilt investen (of juist in de markt als geheel) voordat je kiest voor een bepaald index fonds of een ETF.

Index Fondsen

Zowel Index fondsen als ETFs worden gebaseerd op een onderliggende “benchmark”. In het geval van de index fondsen kan dit bijvoorbeeld een beurs zijn zoals de Nederlandse AEX of de Amerikaanse S&P500. De waarde van de onderliggende index bepaald dus de waarde van je index fonds.

Exchange Trade Funds (ETFs)

De ETF is feitelijk een geselecteerd pakketje van aandelen, obligaties of “commodities” (goud, zilver, olie, etc.). De waarde van de ETF is gebaseerd op de (gezamelijke) waarde van de onderliggende financiele producten.

De ETF is vaak handig als je denkt dan een bepaalde sector het goed gaat doen in de komende jaren, maar je wilt bijvoorbeeld geen individuele aandelen/obligaties kopen. Door een ETF te kopen realiseer je dan een bloodstelling aan die sector, maar krijg je ook gelijk een brede speiding binnen die sector.

Handelen in Index Fondsen of ETFs

Een van de belangrijkste verschillen tussen Index fonsen en ETF’s is de verhandelbaarheid. Waar index fondsen slechts 1 maal per dag, of zelfs 1 keer per week verhandeld kunnen worden, kunnen ETF’s op elk moment van de dag verhandeld worden.

Kosten

Het lange termijn rendement voor beide investeringsmogelijkheden is sterk afhankelijk is van de management kosten die in rekening gebracht worden. Wees hier dus altijd alert op en kijk niet alleen naar spreading en rendement.

Wanneer je naar de kosten kijkt, let dan op de Total Expense Ration (TER), die de total operationele kosten aangeeft. Betaal hier nooit meer dan 0.5% voor. Ga voor 0.25% of minder waar mogelijk.

ETF’s zijn vaak iets goedkoper dan in index fondsen wat betreft de TER. Echter, voor de handel in ETF’s worden soms hogere kosten gerekend. Let dus ook op de kosten voor transacties van je ETF of index fonds.

Vindt je mij interessant, deel het!
20

Soorten Investeringen

Soorten Investeringen

Investeringen zijn mogelijkheden om met je geld meer vermogen te generen. Er zijn dan ook heel veel verschillende soorten investeringen. Op hoofdlijnen kan je deze opsplitsen in actieve en passieve investeringen.

Het verschil laat zich raden en is de hoeveelheid tijd en moeite die je voor de investeringen moet doen om rendement te behalen. Voor de meeste mensen zijn passieve investeren de beste manier om hun geld te laten renderen. Echter, sommige mensen vinden investeren leuk en zijn bereid om daar meer tijd en energie in te steken.

Welke soorten investeringen bij jou passen is dan ook erg afhankelijk van je voorkeuren. Laten we eens kijken naar wat voorbeelden.

Investeren

Investeren
Bron: Nu.nl

 

Actieve Investeringen

Actieve investeringen hebben altijd een zekere continue hoeveelheid van je tijd en energie nodig om te renderen. Vaak (maar zeker niet altijd) betekend dit ook dat als je er meer tijd en energie insteekt, het rendement hoger wordt.

Een paar voorbeelden van actieve investeringen zijn:

 • “Day Trading” of wel dagelijks aandelen/opties verhandelen op de beurs;
 • (AirB&B) verhuur van woon- en recreatieruimte;
 • Franchise ondernemer (gedefinieerd als actief een bedrijf beheren, maar er niet zelf voor werken); en
 • Internet ondernemer (opzetten sites om te verkopen/inkomen te generen).

Voor de duidelijkheid inkomen uit arbeid is in al deze vormen van investeren niet meegenomen. In sommige gevallen, zoals de ondernemers voorbeelden, kan er een combinatie zijn van investeren en inkomen.

Je kan bijvoorbeeld je geld investeren in de overname van een bedrijf, vaar je vervolgens zelf ook inkomen uit krijgt in de vorm van loon. Echter, de investering blijft de je eigen bijdrage in de vorm van vermogen. In het beste geval zal je onderneming groeien en dus de aandelen van het bedrijf meer waard worden. Deze groei is dan je rendement.

Passieve Investeringen

Zoals eerder aangegeven, passieve investeringen laten zich kenmerken door de perkte hoeveelheid tijd en energie benodigd voor verkrijgen van rendement. Echter, je zal altijd je huiswerk moeten doen voordat je gaat investeren in dit type investeringen. Eenmaal gedaan dan zal de investering weining to geen energie of tijd meer nodig hebben.

Een aantal voorbeelden van passieve investeringen:

 • Dividend Aandelen;
 • Index fondsen en Trackers (ETF);
 • Crowdfunding;
 • Vastgoed verhuur (via beheersorganisatie); en
 • Persoonlijke/bedrijfsleningen.
Vindt je mij interessant, deel het!
20

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén